..

TINGIMUSED

Meistriklassi registreerumisel nõustub osaleja alljärgnevate tingimustega:

1. REGISTREERIMINE

Meistriklassi on osalema oodatud kuni 35-aastased (k.a.) pianistid, kellel on kavas vähemalt 15 min. esitamisküpset sooloklaveri repertuaari ja vähemalt üks festivali repertuaarilistis olev klaverikontsert (vt. allpool 5. punkt).
Meistriklassi registreerimiseks palume saata hiljemalt 20. mail 2023 kodulehel olev online registreerimisavaldus, lisades manustena:
– CV
– Vähemalt 15 min. pikkune videosalvestus, eelistatavalt suurvormi esitusest
– Soovi korral vabas vormis avaldus stipendiumile (vt punkt 3).

2. OSALEJATE VALIMINE

Festivali kunstiline komisjon:
– Valib videosalvestuste ja CV’ de põhjal välja maksimaalselt 6 aktiivset osalejat
– Fikseerib ootelisti järjekorra.
Osalejaid teavitatakse komisjoni otsusest hiljemalt 25.5.2023.

3. OSALUSTASU

– Meistriklassi osalustasu on 1000€

4. STIPENDIUM– Festival eraldab ühele eesti osalejale stipendiumi 1000€ ulatuses. Stipendiaat valitakse festivali kunstilise komisjoni poolt videosalvestuse ja CV alusel. – STIPENDIUMILE KANDIDEERIMISE TÄHTAEG ON 10.5.2023.

– Stipendiaati teavitatakse positiivse otsuse korral e-kirja teel hiljemalt 24. mail 2023; samuti teavitatakse eitava vastuse korral e-kirja teel kõiki stipendiumile kandideerinud osalejaid.

– Stipendiumi aktsepteerimise kinnitus tuleb saata korraldajale hiljemalt 28. mail 2023 aadressile info@estonianpianosummer.ee

5. OSALUSE KINNITAMINE

– Osaluse kinnituseks palume saata hiljemalt 31.mail 2023 maksekinnitus osavõtumaksu 50% ulatuses tasumise kohta aadressile info@estonianpianosummer.ee.

– Kviitungi mittesaatmise korral nõutud kuupäevaks teavitatakse koha vabanemisest ootelistis olevaid osalejaid pingejärjekorra alusel.

– Osavõtumaks peab olema täies mahus tasutud hiljemalt 15. juunil 2023.
Maksed palume teha alljärgnevale kontole:
Makse saaja: Klaverimuusa OÜ
IBAN: EE972200221077461244
*Eesti osalejatele saab korraldaja teha erandi, koostades paindliku maksegraafiku juhul, kui osaleja on teinud avalduse Eesti Kultuurkapitalile vm. kohalikule fondile. Paindliku maksegraafiku soovist koos toetuse avalduse koopiaga palume teatada aadressil info@estonianpianosummer.ee ning püüame koostada mõlemale osapoolele sobiva lepingu.

6. REPERTUAAR Osalejad saavad vabalt valida repertuaari, kuid soovitatav on ette valmistada nii galakontserdile sobivat soolorepertuaari kui ka allpool leiduvas nimekirjas olevate klaverikontsertide I ja/või II+III osa. Orkestriga on võimalik esineda kahel kontserdil, esitades kas I või II+III osa. Esinemistega meistriklassi kolmel galakontserdil ei kaasne honorari maksmine korraldaja poolt.

* Klaverikontsertide nimekiri:
Mozart KV 491, 467, 466, 453, 488
Beethoven 1, 3, 4, 5
Chopin nr 1, 2
Liszt 1,2
Mendelssohn nr 1

Saint-Saens 2
Prokofjev 2, 3,
Rahmaninov 2, 3
Tšaikovski nr 1
Grieg klaverikontsert
Schumann klaverikontsert
Ravel klaverikontsert G

7. MAJUTUS

PÄRNUS pakub festival osalejatele majutust privaatse aiaga eramajas ajavahemikul 3.-9. juuli. Maja asub Pärnu Kontserdimajast 20 min. jalutuskäigu kaugusel ning seal on olemas köök ja grill.
NARVAS on korraldaja poolt organiseeritud majutus jagatud kaheses toas kontserdimaja lähedal olevas hotellis.
JÕHVIS organiseeritakse majutus/tagasisõit peale avalduste tähtaega, vastavalt osaleja soovile.
Osalejatel on soovi korral võimalus ka korraldajapoolsest majutusest loobuda.
Majutuse eest maksmine toimub hiljemalt saabumispäeval, 3.7/ 4.7.2023.
Majutuse HINNAD:
1) Majutus Pärnus ajavahemikus 3.-9. juuli:

– jagatud 2-ses toas: 245€ (saadaval 2 tuba)
– privaatses toas: 350€ (saadaval 2 tuba)
Toakohtade jagamine toimub registreerimise järjekorras. Privaatse toa soovijatel soovitame registreerida esimesel võimalusel.

2) Majutus Narvas jagatud hotellitoas: 40€

3) Majutus Jõhvis: Mitte rohkem kui 30€, täpne summa selgub peale avalduste tähtaega.

8. TRANSPORT

– Esinejad on vastutavad transpordi eest meistriklassi saabumisel 4.4.2023 ning peale viimast kontserti Jõhvist lahkumisel.

– Transpordi eest Pärnu, Narva ja Jõhvi vahel vastutab festivali korraldaja.

9. FOTOGRAFEERIMINE JA SALVESTAMINE

– Korraldajal on õigus meistriklassi tunde ja kontserte pildistada, teha neist audio- ja videosalvestisi ning kasutada nimetatud materjale mittekommertslikel eesmärkidel ilma, et sellega kaasneks osalejatele väljamakstavaid tasusid.

– Osalejal on õigus saada ligipääs endast tehtud fotodele ja videosalvestistele ning materjale vabalt kasutada.

10. KINDLUSTUS

– Osaleja on vastutav isikliku reisi- ja tervisekindlustuse eest. Haigestumise korral vm põhjusel festival osalejale juba tehtud kulutusi ei kompenseeri, v.a. osalustasu ulatuses juhul, kui loobunud osalejale leitakse asendaja. Sobivat kindlustust Eestis pakub näiteks ERGO kindlustus.

– Festivali ärajäämise korral Force Majeure´i tõttu tagastab korraldaja hiljemalt viie tööpäeva jooksul osaleja poolt saadetud kontole ettemakstud osavõtutasu. Korraldaja ei kompenseeri juba tehtud kulutusi lennupileitele ja majutusele.